Psychologenpraktijk drs. Tom (T.J.M.) Moonen

Over mij ...

Mijn naam is Tom Moonen (1981) en groeide op in Midden-Limburg.

In een van de laatste klassen van het VWO, merkte een leraar Nederlands op dat ik telkens psychologische thema’s in mijn opstellen verwerkte. Regelmatig las ik boeken met een psychologische achtergrond. Terwijl ik mij op school verdiepte in economische en exacte wetenschappen, ging mijn interesse toch steeds meer uit naar psychologie. 

Daarom ging ik psychologie studeren en koos voor Groningen. De lijfspreuk van de universiteit intrigeerde en inspireerde mij: Non-scholae, sed vitae. We leren niet voor de school, maar voor het leven. Seneca bedoelde ooit andersom namelijk we leren voor het schoolse, niet voor het leven. Ik denk namelijk dat tijdens het leven zelf wordt bepaald wat betekenisvol en functioneel is. Studie vormt daar een onderdeel van maar is geen doel op zichzelf, daarnaast zijn er nog veel andere interessante zaken. 

In 2007 behaalde ik mijn mijn doctoraal psychologie, met klinische psychologie als hoofdrichting en ontwikkelingspsychologie als nevenrichting. Na een stage bij een ggz-instelling, maakte ik een keuze tussen Limburg en het westen van het land. Ik leerde mijn echtgenote kennen in de stad Maastricht en ben in het zuiden blijven hangen. Inmiddels hebben we samen twee prachtige kinderen ('14 en '16) gekregen. 

Sinds mijn afstuderen werk ik in verschillende instellingen voor gezondheidszorg als psycholoog, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen. Daarbij vormde de psychologisch zorg voor mensen met een neurologisch ziektebeeld zoals dementie, Parkinson, MS, Korsakov een groot gedeelte van mijn klinische praktijk. Daarom verdiepte ik mij in rouw-, verlies en traumaverwerking. Daarnaast verdiepte ik mij in thema's zoals eenzaamheid, depressie, angst voor eindigheid of een om een niet zinvol leven te leiden.

In 2014 begon ik aan de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Voor mijn opleiding werkte ik in een algemeen ziekenhuis en in de specialistische ggz. Daarnaast werkte ik in verpleeghuizen voor mensen met dementie, psychiatrische, (neuro-)psychiatrische en lichamelijke aandoeningen.

In 2016 richtte ik deze praktijk voor de basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie) verder in. Dit sloot goed aan bij mijn dromen, plannen en ervaring. 

Ik ben opgeleid in de RET (rationeel emotieve therapie), cognitieve gedragstherapie en EMDR (eyemovent en desensitization reprocessing) therapie. Tevens heb ik interesse in positieve psychologie, cliëntgerichte, psychodynamische en existentiële therapie.